Kệ menu, sách báo tạp chí

Với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau: menu A4,A5, A6…. kiểu đứng, kiểu nghiêng theo yêu cầu
Ngoài ra, chúng tôi còn có menu kiểu xoay để tạo điểm nhấn cũng như sự thuận lợi

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.