Hòm Phiếu Mica

Hòm phiếu có sẵn với KT 300x300x300x2mm dùng trong các chiến dịch từ thiện, hội nghị bỏ phiếu…
Ngoài ra, các bạn còn có thể đặt hòm phiếu theo kích thước yêu cầu để phù hợp với mục đích sử dụng.

Hiển thị tất cả 2 kết quả